Foto-expositie ‘Onderwijs in de voormalige gemeente Ravenstein in de 20e eeuw’

Van 23 maart t/m 5 mei is in het Raadhuis van Ravenstein een expositie te zien over het onderwijs in de voormalige gemeente Ravenstein. De werkgroep Beeldarchivering van de Heemkundekring Ravenstein heeft in de eigen fotobank en in diverse externe archieven gespeurd naar foto’s en informatie om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van het onderwijs in de voorgaande eeuw. Tentoongesteld worden foto’s van de schoolgebouwen en klassen in de diverse kernen door de jaren heen.

Onderwijs speelt in ieders leven vanaf de kleuterjaren een belangrijke rol. Tot de vijftiger jaren konden kinderen in de eigen omgeving vanaf de bewaarschool tot en met de 6e klas basisonderwijs volgen met daarna de mogelijkheid tot vervolgonderwijs. Niet iedereen had de behoefte of kreeg de kans om buiten de woonplaats te gaan om “door te leren”. Voor die kinderen bestond de mogelijkheid om het lagere onderwijs te verlengen met voor jongens de 7e en 8e klas en voor meisjes de Naaischool. Jongens konden in de avonduren naar de Tekenschool voor een meer technische scholing. Vanaf de vijftiger jaren was er in Ravenstein de mogelijkheid van vervolgonderwijs aan de VGLO en zo’n tien jaar later ook aan de MAVO, daarna het VMBO. Van deze scholen, gebouwen, leerlingen wordt door middel van foto’s en materialen een terugblik gegeven in het schoolleven van weleer.

De expositie is voor het publiek geopend op 23, 24, 30 en 31 maart van 12.00-16 uur. Vanaf 2 april t/m 5 mei op dinsdag t/m zaterdag van 10.00-16.30 uur en op zondag van 11.00-16.00 uur. Voor informatie over de heemkundekring en inzien van de fotobank zie: www.heemkunderavenstein.nl