ANBI

Belastingvoordeel donateurs van culturele ANBI

De Stichting Cultuur Ravenstein heeft de ANBI status, dit betekent dat uw donatie aftrekbaar kan zijn van de belasting. Wij kunnen u precies uitleggen wat de condities rond aftrek zijn.
Klik hier om contact op te nemen.