Expositie ‘tegen licht’ – Leny van Elk en Yola de Lusenet in de Garnizoenskerk

Expositie ‘tegen licht’

Leny van Elk abstracte werken op papier (aquarel) en objecten

Yola de Lusenet fotografie

Op do/zat/zo 10, 12, 13 mei en zat/zo/ma 19, 20 en 21 mei exposeren kunstenaars Leny van Elk en Yola de Lusenet samen in de Garnizoenskerk Ravenstein. De kerk is open van 11 tot 17 uur en vrij toegankelijk.

De abstracte werken van Leny van Elk en de fotografie van Yola de Lusenet, vertonen -hoe verschillend van aard ook- een zekere verwantschap in gevoel en intentie. Beide exposanten halen inspiratie uit de natuur en uit beider werk spreekt een voorkeur voor vereenvoudiging, stilering, het zoeken naar de essentie. Maar terwijl in de foto’s van Yola de Lusenet de natuur nog waarneembaar is, komt Leny van Elk in haar abstracte werk tot een beeldende vertaling.

Leny van Elk (Leur) onderzoekt in haar werk hoe kleuren en kleurnuances zich tot elkaar verhouden. Ze werkt in series, in een zorgvuldig proces van kleine stappen waarin ze kleuren vergelijkt, varieert en combineert. Haar abstracte werk op papier, dat zij regelmatig combineert met andere materialen, kenmerkt zich door een subtiele verscheidenheid aan oppervlak, textuur, licht- en donkerwerking. Leny van Elk streeft naar een helderheid met een eenvoud aan beeldende middelen en gebruikt hierbij een elementaire vormentaal.  Daarmee voegt zij zich in een lange traditie van werken met kleurvelden uit het Modernisme, abstract-geometrische kunst en systematisch onderzoek. Tijdens deze tentoonstelling zijn zowel de werken op papier als ook objecten te zien.

Yola de Lusenet (Batenburg) maakt foto’s van beelden die te ontdekken zijn in landschap en natuur. Het landschap zoals het zich in eerste instantie aan ons voordoet dient als vertrekpunt voor een zoektocht naar wat onderscheidend is. Met de camera knipt zij uit de veelheid van indrukken om ons heen een uitsnede die de nadruk legt op de kleuren, lijnen, patronen of contrasten die het moment bijzonder maken. Het beeld dat de camera registreert bewerkt zij soms nauwelijks, soms meer, om naar voren te halen wat zij heeft gezien. Het resultaat kan vervreemdend zijn, of bijna abstract, maar steeds is er een relatie met de waarneming.

Te zien op 10 (Hemelvaart), 12, 13 mei en 19, 20 en 21 mei (1e en 2e Pinksterdag, Garnizoenskerk Ravenstein, openingstijd van 11 tot 17 uur en vrij toegankelijk.  

www.lenyvanelk.nl

www.yoladelusenet.nl